MEGA KONKURS LATO 2017 z TIGER CAMP

MEGA KONKURS LATO 2017 z TIGER CAMP – do wygrania 10 dniowy pobyt nad morzem ( obóz Łazy 2017 ) oraz 5 biletów na zorganizowane całodniowe szaleństwo w Energylandii.

Zasady konkursu

Zasady konkursu:
1. Polub naszego fanpage’a na Facebooku ( https://www.facebook.com/skt.tigercamp )
2. Udostępnij konkursowy post na swoim profilu.
3. W komentarzu konkursowego postu ( na fanpage’u TIGER CAMP ) lub mailowo ( biuro@tigercamp.pl ) opisz w kilku zdaniach swoje wymarzone wakacje.
Do konkursu mogą przystąpić dzieci (za zgodą opiekuna prawnego) z powiatu Dzierżoniowskiego, Świdnickiego oraz Ząbkowickiego.

Nagrody przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym 7-13.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER” (Tiger Camp Najlepsza Przygoda). Ul. Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.tigercamp.pl
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Tiger Camp na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie www.tigercamp.pl
II. Zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od 21 kwietnia 2017 roku do 18  czerwca 2017 roku (włącznie)         ( / aktualizacja daty zakończenia konkursu / )
 2. Do konkursu mogą przystąpić rodzice dzieci oraz same dzieci które uzyskały zgodę od opiekuna prawnego na wzięcie udziału w niniejszym konkursie.
 3. Udział w konkursie polega na polubieniu funpage’a Tiger Camp ( facebook ) , udostępnieniu konkursowego postu na swoim profilu oraz opisaniu w kilku  zdaniach swoich wymarzonych wakacji.
 4. Nie spełnienie któregokolwiek z punktów eliminuje z udziału w konkursie.
 5. Każda osoba może tylko wpisać jeden komentarz z opisem swoich najlepszych wakacji.
 6. Nagrodę w konkursie wygrywa tylko 6 osób.
 7. Odpowiedź na konkursowe pytanie może być wysłana z konta mailowego lub facebooka rodzica dziecka.
III. Nagrody
 1. Nagrodą główną w konkursie jest jeden bilet na 10 dniowy obóz nad morzem w miejscowości Łazy. Nagroda zawiera: przejazd w dwie strony, pełne wyżywienie, zakwaterowanie, pełen pakiet animacyjny oraz udział w głównych atrakcjach tj. wyjazd do Tropical Island w Niemczech oraz wyjazd do parku linowego.

Zwycięzca otrzymuje pełen pakiet oferty obozowej – Łazy 2017.

Termin wyjazdu na obóz: 8-16 Sierpień 2017

Uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Wartość nagrody: 1500 ZŁ

 1. Kolejną nagrodą jest pięć miejsc w zorganizowanym całodniowym wyjeździe do Energylandii. Każde miejsce zawiera: przejazd w dwie strony, bilet wstępu na wszystkie atrakcje przeznaczone dla danego przedziału wiekowego, posiłek w Mc Donald’s, pełną opiekę wykwalifikowanych opiekunów wycieczkowych/obozowych oraz ubezpieczenie NNW.

Termin wyjazdu do Energylandii zostanie ustalony przez organizatora w późniejszym terminie, będzie to jeden z dni wolnych od pracy w miesiącach maj-sierpień 2017 rok.

Organizator poinformuje o dokładnej dacie wyjazdu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

Wartość nagrody: po 200 ZŁ

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
 1. Zwycięzców wyłoni trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja będzie przyznawać punkty za kreatywność prac. Spośród najciekawszych odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy.
V. Wydanie nagród
 1. Informacja o zwycięzcach zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem funpage’a Tiger Camp oraz strony www.tigercamp.pl
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inną formę.
 3. Wręczenie nagrody zostanie dokonane przez osobę reprezentującą Organizatora konkursu. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom oraz zaproszenie na obóz/wycieczkę.
 4. Odbiór nagrody przez osobę niepełnoletnią odbywa się w obecności opiekuna prawnego.
VI. Laureaci i dane osobowe
 1. Uczestnicy konkursu przez podejście do konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursowe.
 2. W przypadku wygranej, głównej nagrody tj. 10 dniowy obóz nad morzem w miejscowości Łazy 2017 , dziecko musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
VII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

ZESPÓŁ TIGER CAMP

Polub nas na FBYoutubeInstagram